En kort forklaring…

Fartelefanten er et moderne hastighedsdæmpende tiltag indpakket i en klassisk elefantkrop.

FORMÅL:
Fartelefantens formål er:
1.  -at virke hastighedsdæmpende.
2.  -at have en opdragende virkning.
3.  -at skabe glæde og smil i trafikken.

FUNKTION.
Elefanten har en indbygget radar, som måler tilkørende trafikanters hastighed.
Hvis hastigheden er under 50 km/t sørger en indbygget motor for, at elefanten vinker med et lille flag i snablen.

HVILKE TRAFIKANTER VIRKER DET PÅ?
1.  Bilister med børn i bilen.
2. Bilister med humoristisk sans.
3. Bilister, som egentlig gerne vil køre pænt, -men glemmer det…

HVILKE TRAFIKANTER VIRKER DET IKKE PÅ?
Vanvidsbilister og andre, som er ligeglade med andres helbred.

Historien

Engang før år 2000 kom Preben Palsgård hjem efter en køretur, og fortalte familien om en fantastisk ting, han havde mødt på sin vej.

En fartmåler med display!
Efter at have fortalt begejstret om apparatet, spurgte hans søn: “Fik du den så til at blinke?”
“Nej, nej, den viser den hastighed, man kører med!”
“Ja, men hvis du kører for stærkt, blinker den til dig.”

Næste gang, Preben Palsgård mødte en fartviser, måtte han selvfølgelig prøve at få den til at blinke. Og det gjorde den.
I samme øjeblik gik det op for ham, at apparatet havde lokket ham til at gøre det modsatte af hensigten, og dermed var ideen født.

Ideen
“Lav en fartmåler, som belønner dig, hvis du kører pænt!”

Så blev elefanten bygget og en radar anskaffet.
Problemet var, at den skulle stå foran huset , som lå ved en amtsvej, og der måtte man som hovedregel ikke sætte NOGET op.
Vel vidende, at elefanten højst ville få lov til at stå et par dage, før politiet ville fjerne den, blev den forsynet med en meget billig radar, som egentlig var tænkt til at måle hastigheder på tennisbolde etc.
Men politiet kom ikke, og det lykkedes faktisk elefanten at dæmpe bilisternes gennemsnitshastighed.

Ny radar
Den første radar havde den ulempe, at den målte hastigheder i begge retninger, hvilket fik halvdelen af bilisterne til at dreje hovedet for at se, om elefanten vinkede.
ALTSÅ måtte vi anskaffe en ny radar.
Lokale frivillige var allerede så glade for snabeldyret, at de nedsatte en gruppen:
“STØTTEGRUPPEN TIL BEVARELSE AF SNABELENS BEVÆGELIGHED”

Det lykkedes støttegruppen at etablere et samarbejde, så Vejdirektoratet finansierede halvdelen af udgiften.
Borgerne i Ryslinge og Fjellerup indsamlede kr. 12.000,-
Fyns Amt og BG bank donerede kr. 8.000,- og det resterende beløb kom fra Vejdirektoratet.

Resultater
Den nye radar var udstyret med dataopsamling, så vi kunne aflæse resultaterne, hvilket også var et led i aftalen med Vejdirektoratet.

Gennemsnitshastigheder
Hastighedsmålinger

Inden opsætningen af elefanten havde politiet foretaget hastighedsmåling i 1999. Den viste en gennemsnitshastighed på 58,7 km/t.
Elefanten har altså udvirket et pænt fald i gennemsnitshastigheden!

Fartelefantens svaghed

Fartelefantens svaghed er, at den kun virker, hvis man ved, hvordan den fungerer.
Derfor blev der i forbindelse med samarbejdet med Vejdirektoratet opsat et “Fartelefant forude skilt” samt sørget for en masse presseomtale.
Da bilister har en relativt kort hukommelse, skal viden om fartelefanten og dens funktion holdes ved lige.
Det gøres bl.a. ved at give elefanten en studenterhue i snabelen, når de nye studenter klækkes, og lave en særlig juleudgave af fartbegrænsningen: “Den grønne Granbølge”, som er et avanceret løbelys bestående af 17 juletræer opstillet gennem byen. Når elefanten aktiveres, tænder grantræerne med en hastighed på 50 km/t.
Det medfører, at vi i juleperioden kommer ned på en gennemsnitshastighed UNDER 50 km/t.